Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thu Tuc Cap Giay Chung Nhan Quyen Su Dung Dat Khai Hoang"

Thu Tuc Cap Giay Chung Nhan Quyen Su Dung Dat Khai Hoang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thu Tuc Cap Giay Chung Nhan Quyen Su Dung Dat Khai Hoang.

đất khai hoang

đất <strong>khai</strong> <strong>hoang</strong>
Nhà em có khai hoang một vùng đất đá sỏi- cây dại - hố boom hơn 2ha từ năm1990, sau đó năm 1992 htx

phuc hoang

phuc <strong>hoang</strong>
nên khi làm khai sinh đã nhờ cậumợ làm giùm nên trên giấy tờ thì em đang làm con của cậu mợgiờ em muốn