Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục cấp giấy phép kinh doanh"

thủ tục cấp giấy phép kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục cấp giấy phép kinh doanh.

Có được cùng đứng tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh không ?

Có được cùng đứng tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh không ?
Thưa luật sư! Tôi và bạn định góp vốn, mỗi người 50% để mở quán cafe và cần phải đăng ký kinh doanh nhưng trong giấy phép thì theo tôi được biết chỉ ghi tên một người. Vậy cho mình hỏi mình phải làm như thế nào để quyền lợi đôi bên được bình đẳng khi có tranh chấp phát sinh. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...