Luat Minh Khue

thủ tục chia di sản thừa kế

thủ tục chia di sản thừa kế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục chia di sản thừa kế

Hưởng di sản thừa kế thừa kế theo pháp luật ?

Hưởng di sản thừa kế thừa kế theo pháp luật ?
Thưa luật sư! Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi là công dân Úc, vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Nay ba mẹ tôi đã mất, để lại cho anh chị em tôi một ngôi nhà tại thành phố Đà Nẵng, xin hỏi tôi có được quyền hưởng thừa kế và đứng tên trên ngôi nhà đó không? Các anh chị em trong gia đình đã đồng ý từ chối quyền thừa kế. Tôi phải làm những thủ tục gì để giải quyết việc này? Kinh thư ! Người gửi: D.N