Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục cho thuê đất"

thủ tục cho thuê đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục cho thuê đất.

Thủ tục kiện lấy lại đất nông nghiệp đã cho thuê ?

Thủ tục kiện lấy lại đất nông nghiệp đã cho thuê ?
Thưa luật sư. Tôi có vấn đề cần Luật sư giả đáp như sau: Gia đình tôi có 8 mảnh đất, tại Hưng Yên là đất nông nghiệp. Năm 2003 gia đình tôi cho gia đình ông Trung thuê thời hạn 10 năm ( 2003-2013). Hiện nay đến thời hạn, gia đình chúng tôi lấy lại đất. Mảnh đất hiện tại của gia đình tôi đã bị đường liên tỉnh đi qua hết 6 miếng.