Luat Minh Khue

thủ tục cho thuê đất

thủ tục cho thuê đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục cho thuê đất

Thủ tục kiện lấy lại đất nông nghiệp đã cho thuê ?

Thủ tục kiện lấy lại đất nông nghiệp đã cho thuê ?
Thưa luật sư. Tôi có vấn đề cần Luật sư giả đáp như sau: Gia đình tôi có 8 mảnh đất, tại Hưng Yên là đất nông nghiệp. Năm 2003 gia đình tôi cho gia đình ông Trung thuê thời hạn 10 năm ( 2003-2013). Hiện nay đến thời hạn, gia đình chúng tôi lấy lại đất. Mảnh đất hiện tại của gia đình tôi đã bị đường liên tỉnh đi qua hết 6 miếng.