Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục chuyển đổi mục đích sdđ"

thủ tục chuyển đổi mục đích sdđ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục chuyển đổi mục đích sdđ.

Tư vấn về cấp GCN quyền SDĐ khi có BĐĐC ?

Tư vấn về cấp GCN quyền <strong>SDĐ</strong> khi có BĐĐC ?
Xin chào Luật sư! Tôi có một câu hỏi rất mong nhận được sự tư vấn: Gia đình tôi được UBND huyện giao đất có thu tiền sử dụng theo phân lô quy hoạch năm 2004, với diện tích là 120 m2, tôi đã nộp tiền để được SDvà cấp Giấy chứng nhận. Năm 2012 UBND tỉnh tiến hành đo đạc BDDC, diện tích thửa đất của tôi hiện là 123,5 m2 tăng 3,5 m2 so với diện tích giao