Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài"

thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần khi công ty chưa góp đủ vốn điều lệ ?

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần khi công ty chưa góp đủ vốn điều lệ ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Công ty chúng tôi muốn làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho 2 nhà đầu tư nước ngoài (Trung Quốc, Đài Loan). Tuy nhiên, theo đăng ký kinh doanh (từ năm 2007), công ty tôi đăng ký vốn điều lệ là 100 tỷ, hiện tại chỉ mới góp vốn được 9,8 tỷ (Tỷ lệ góp vốn ông A : 2 tỷ, bà B : 2 tỷ, cty C 5,8 tỷ