Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ tục đăng ký mã số thuế" - Trang 2

Thủ tục đăng ký mã số thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ tục đăng ký mã số thuế.

Quỹ thành lập không vì lợi nhuận thì có cần đăng số thuế không ?

Quỹ thành lập không vì lợi nhuận thì có cần <strong>đăng</strong> <strong>ký</strong> <strong>mã</strong> <strong>số</strong> <strong>thuế</strong> không ?
Kính gửi luật sư công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi thành lập Quỹ văn hiến Việt Nam do Bộ Nội vụ ra quyết định dưới sự thông qua của các Ban ngành sau: Ban tuyên giao trung ương, Ban Dân vận trung ương, Ban Văn hóa, thể thao, du lịch; Bộ tài chính, Bộ công an là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận nhằm mục đích hỗ trợ, giữ gìn và phát triển nền văn hiến Việt Nam.