Luat Minh Khue

Thủ tục đăng ký quốc tịch

Thủ tục đăng ký quốc tịch - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thủ tục đăng ký quốc tịch

Trẻ em sinh ra trên máy bay mang quốc tịch nước nào ?

Trẻ em sinh ra trên máy bay mang quốc tịch nước nào ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Có phải trẻ em sinh ra trên máy bay thuộc không phận nước nào thì được quyền mang quốc tịch nước đó ? Mong luật sư giải đáp giúp tôi. Xin cám ơn.