Luat Minh Khue

thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất

thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất

Không di dời mà vẫn xây nhà và trụ điện nằm ở phần sân nhà thì có vi phạm pháp luật không?

Không di dời mà vẫn xây nhà và trụ điện nằm ở phần sân nhà thì có vi phạm pháp luật không?
Thưa Luật sư! Tôi hiện đang tạm trú tại Bến cát Bình dương. Năm 2015 tôi có mua một miếng đất và đã cấp sổ hồng, bây giờ tôi muốn xây nhà nhưng phía trong đất có một trụ điện cuối đã có sẵn trước đó và đang cấp điện cho 2 nhà dân bên cạnh tôi đã làm đơn đến điện lực bến cát để yêu cầu nhổ bỏ trụ điện này và kéo đường điện chính thức cho hai hộ dân bên cạnh(vì trụ điện này là trụ tạm bây giờ đã có đường điện chính thức phía sau