Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ tục gia hạn"

Thủ tục gia hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ tục gia hạn.

Đất hết thời hạn sử dụng có dùng để thế chấp được không ?

Đất hết thời hạn sử dụng có dùng để thế chấp được không ?
Đối với đất có thời hạn sử dụng khi hết hạn sẽ phải gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu. Vậy, Đất hết thời hạn sử dụng có dùng để thế chấp được không ? Và điều kiện thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất quy định như thế nào?