Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục giải thể"

thủ tục giải thể | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục giải thể.

Quy định về thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục và giải thể cơ sở giáo dục phổ thông

Quy định về thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục và giải thể cơ sở giáo dục phổ thông
Các quy định điều kiện thành lập, điều kiện hoạt động giáo dục và các trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể đối với trường THCS, THPT được quy định tại Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT - văn bản hợp nhất Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

Thủ tục thành lập trường tiểu học và các trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể đối với trường tiểu học

Thủ tục thành lập trường tiểu học và các trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể đối với trường tiểu học
Các quy định về thủ tục thành lập trường tiểu học và các trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể đối với trường tiểu học được quy định tại Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT - văn bản hợp nhất Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

Quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp
không phải doanh nghiệp nào khi được thành lập cũng đều tồn tại và phát triển theo đúng nguyện vọng của những người thành lập ra nó cũng như theo pháp luật. Vì một lý do khách quan hay chủ quan nào đó mà chủ doanh nghiệp tiến hành giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp mình.

Quy định về trái phiếu, phát hành trái phiếu, giải thể công ty cổ phần

Quy định  về trái phiếu, phát hành trái phiếu, giải thể công ty cổ phần
Muốn có thêm nguồn vốn có thể hoặc tăng thêm mức vốn của mình hoặc vay mượn các ngân hàng hay tư nhân theo luật chung, hoặc có thể phát hành trái phiếu.Trái phiếu là một loại chứng khoán thề hiện một khoản cho vay dài hạn đối với công ty và được phát hành cùng một lúc trong cùng một đợt.

Ưu và nhược điểm của hợp tác xã mới nhất hiện nay?

Ưu và nhược điểm của hợp tác xã mới nhất hiện nay?
Hợp tác xã là gì? Hợp tác xã là một loại hình tổ chức kinh tế. Khái niệm hợp tác xã là gì? Đặc điểm của hợp tác xã, ưu và nhược điểm của hợp tác xã đối với các loại hình doanh nghiệp khác như thế nào? Sau đây Luật Minh Khuê sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây :

Giải thể doanh nghiệp là gì ? Đặc điểm pháp lý của giải thể doanh nghiệp.

Giải thể doanh nghiệp là gì ? Đặc điểm pháp lý của giải thể doanh nghiệp.
Hiện nay, điều kiện giải thể doanh nghiệp ở nước ta được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là có cải thiện đáng kể và đã đạt được những kết quả tích cực so với trước đây. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu và làm rõ điều kiện để giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngân hàng yếu kém là gì? Quy định pháp luật về xử lý ngân hàng yếu kém?

Ngân hàng yếu kém là gì? Quy định pháp luật về xử lý ngân hàng yếu kém?
Có thể hiểu sự “yếu kém” của ngân hàng là kinh doanh thua lỗ, mất vốn và khả năng quản lý kém của người quản lý, điều hành. Sự tồn tại các ngân hàng “yếu kém” nếu không xử lý kịp thời sẽ là nguyên nhân gây sụp đổ hệ thống tài chính của nền kinh tế. Tìm hiểu cụ thể trong bài viết say đây:

Các vấn đề pháp lý liên quan đến giải thể doanh nghiệp.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến giải thể doanh nghiệp.
Khi thành lập doanh nghiệp chắc chắn người đưng đầu sẽ không bao giờ mong muốn giải thể doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong một số tình huống, họ có thể không muốn kinh doanh nữa hoặc muốn kinh doanh bằng một doanh nghiệp khác, khi đó họ phải thực hiện thủ tục để giải thể doanh nghiệp.

Trình tự giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Trình tự giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Việc tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp phải thực hiện theo một quy trình tố tụng chặt chẽ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Vậy, trình tự tiến hành phá sản một doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Tuyên bố phá sản là gì ? Phân biệt phá sản với giải thể

Tuyên bố phá sản là gì ? Phân biệt phá sản với giải thể
Tuyên bố phá sản là phán quyết của toà án có thẩm quyền về việc xoá bỏ một doanh nghiệp bị thua lỗ đến mức không thể thanh toán được các khoản nợ đến hạn mặc dù đã sử dụng các biện pháp cần thiết mà vẫn không thể khắc phục được và từ đó đưa ra các biện pháp xử lý tài sản thích hợp.

Tình trạng phá sản là gì ? Phá sản theo thủ tục rút gọn

Tình trạng phá sản là gì ? Phá sản theo thủ tục rút gọn
Tình trạng phá sản là tình trạng một doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu. Vậy, việc phá sản thực hiện như thế nào ? Quy trình phá sản trong một số trường hợp đặc biệt ? Sẽ được bài viết phân tích cụ thể: