Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục giải thể"

thủ tục giải thể | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục giải thể.

Ngân hàng yếu kém là gì? Quy định pháp luật về xử lý ngân hàng yếu kém?

Ngân hàng yếu kém là gì? Quy định pháp luật về xử lý ngân hàng yếu kém?
Có thể hiểu sự “yếu kém” của ngân hàng là kinh doanh thua lỗ, mất vốn và khả năng quản lý kém của người quản lý, điều hành. Sự tồn tại các ngân hàng “yếu kém” nếu không xử lý kịp thời sẽ là nguyên nhân gây sụp đổ hệ thống tài chính của nền kinh tế. Tìm hiểu cụ thể trong bài viết say đây:

Các vấn đề pháp lý liên quan đến giải thể doanh nghiệp.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến giải thể doanh nghiệp.
Khi thành lập doanh nghiệp chắc chắn người đưng đầu sẽ không bao giờ mong muốn giải thể doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong một số tình huống, họ có thể không muốn kinh doanh nữa hoặc muốn kinh doanh bằng một doanh nghiệp khác, khi đó họ phải thực hiện thủ tục để giải thể doanh nghiệp.

Trình tự giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Trình tự giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Việc tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp phải thực hiện theo một quy trình tố tụng chặt chẽ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Vậy, trình tự tiến hành phá sản một doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Tuyên bố phá sản là gì ? Phân biệt phá sản với giải thể

Tuyên bố phá sản là gì ? Phân biệt phá sản với giải thể
Tuyên bố phá sản là phán quyết của toà án có thẩm quyền về việc xoá bỏ một doanh nghiệp bị thua lỗ đến mức không thể thanh toán được các khoản nợ đến hạn mặc dù đã sử dụng các biện pháp cần thiết mà vẫn không thể khắc phục được và từ đó đưa ra các biện pháp xử lý tài sản thích hợp.

Tình trạng phá sản là gì ? Phá sản theo thủ tục rút gọn

Tình trạng phá sản là gì ? Phá sản theo thủ tục rút gọn
Tình trạng phá sản là tình trạng một doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu. Vậy, việc phá sản thực hiện như thế nào ? Quy trình phá sản trong một số trường hợp đặc biệt ? Sẽ được bài viết phân tích cụ thể:

Phân chia tài sản phá sản như thế nào theo quy định pháp luật?

Phân chia tài sản phá sản như thế nào theo quy định pháp luật?
Phân chia tài sản phá sản là việc trả các khoản nợ của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản cho các chủ nợ theo thứ tự ưu tiên được quy định tại Luật phá sản. Việc phân chia tài sản được tiến hành sau khi đã bóc tách, làm rõ trị giá tài sản còn lại của doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể Công ty TNHH một thành viên?

Thủ tục giải thể Công ty TNHH một thành viên?
Khi không còn nhu cầu hoạt động thì doanh nghiệp có thể tiến hành giải thể. Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, khi quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động, công ty cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục giải thể công ty.

Vì sao Phá sản lại được xem là một thủ tục đòi nợ và thanh toán nợ đặc biệt ? Thủ tục phá sản thực hiện thế nào ?

Vì sao Phá sản lại được xem là một thủ tục đòi nợ và thanh toán nợ đặc biệt ? Thủ tục phá sản thực hiện thế nào ?
So sánh giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp ? Các loại phá sản rút gọn theo Luật doanh nghiệp ? Phá sản là gì ? Quy định nó trong luật doanh nghiệp như thế nào ? Tư vấn quy định về việc bán tài sản khi phá sản theo quyết định của Tòa án ? ... sẽ được luật sư tư vấn cụ thể: