Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục giám định"

thủ tục giám định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục giám định.

Bình luận về việc tiếp nhận, đánh giá, sử dụng kết luận giám định do đương sự tự mình yêu cầu trong tố tụng dân sự.

Bình luận về việc tiếp nhận, đánh giá, sử dụng kết luận giám định do đương sự tự mình yêu cầu trong tố tụng dân sự.
Về nguyên tắc, kết luận giám định của cơ quan giám định thực hiện theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hay do đương sự tự mình yêu cầu đều là nguồn chứng cứ. Vậy, việc tiếp nhận, đánh giá, sử dụng kết luận giám định do đương sự tự mình yêu cầu được tiến hành như thế nào?

Quy định về mô hình tổ chức giám định tư pháp trong tố tụng dân sự.

Quy định về mô hình tổ chức giám định tư pháp trong tố tụng dân sự.
Mô hình tổ chức giám định tư pháp đã có những đổi mới quan trọng, vừa bảo đảm sự tập trung, thống nhất trong một số lĩnh vực giám định vừa tạo điều kiện cho công dân có điều kiện sử dụng hoạt động giám định để thu thập chứng cứ. Vậy, hoạt động giám định tư pháp hiện nay được tổ chức ra sao?

Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người giám định trong hoạt động tố tụng dân sự.

Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người giám định trong hoạt động tố tụng dân sự.
Giám định tư pháp là việc người giám định sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kĩ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến vụ án hình sự, hành chính,... Vậy, người làm nhiêm vụ giám định tư pháp có trách nhiệm và nghĩa vụ gì trong tố tụng dân sự.

Quy định về kết luận giám định trong hoạt động tố tụng dân sự.

Quy định về kết luận giám định trong hoạt động tố tụng dân sự.
Trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự là hoạt động nhằm chứng minh, thu thập chứng cứ để đảm bảo việc giải quyết vụ án và lợi ích của các đương sự. Kết quả giám định ảnh hưởng đến tính xác thực của chứng cứ. Vậy, pháp luật quy định về kết luận giám định trong tố tụng dân sự như thế nào?

Thẩm quyền, thủ tục trưng cầu giám định tư pháp và quy định nhằm bảo đảm sự vô tư, khách quan của người giám định.

Thẩm quyền, thủ tục trưng cầu giám định tư pháp và quy định nhằm bảo đảm sự vô tư, khách quan của người giám định.
Giám định tư pháp là việc người giám định sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kĩ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự. Vậy, làm thế nào để bảo đảm sự vô tư, khách quan của người giám định?

Vai trò và địa vị pháp lý của giám định tư pháp trong tố tụng dân sự.

Vai trò và địa vị pháp lý của giám định tư pháp trong tố tụng dân sự.
Giám định tư pháp là việc người giám định sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kĩ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự. Vậy, giám định tư pháp có vai trò như thế nào trong tố tụng dân sự.

Thẩm quyền trưng cầu giám định tư pháp là gì? Người yêu cầu giám định là gì? Quyền và nghĩa vụ của người trung cầu và người yêu cầu giám định?

Thẩm quyền trưng cầu giám định tư pháp là gì? Người yêu cầu giám định là gì? Quyền và nghĩa vụ của người trung cầu và người yêu cầu giám định?
Thẩm quyền trưng cầu giám định tư pháp là gì? Người trưng cầu giám định tư pháp có quyền và nghĩa vụ gì? Người có quyền yêu cầu giám định tư pháp là ai? Quyền và nghĩa vụ của họ được quy định ra sao theo quy định về giám định tư pháp? Theo dõi trong bài viết dưới đây:

Giám định tư pháp là gì? Với tư cách là hoạt động bổ trợ tư pháp có vai trò như thế nào?

Giám định tư pháp là gì? Với tư cách là hoạt động bổ trợ tư pháp có vai trò như thế nào?
Giám định tư pháp là một trong những hoạt động bổ trợ tư pháp. Nội dung về giám định tư pháp được quy định cụ thể tại Luật Giám định tư pháp năm 2012 (sửa đổi năm 2020). Cùng tìm hiểu về giám định tư pháp và đánh giá vai trò của nó với tư cách là một hoạt động bổ trợ tư pháp trong bài viết dưới đây

Thủ tục thực hiện giám định tư pháp là gì?

Thủ tục thực hiện giám định tư pháp là gì?
Giám định tư pháp có vai trò quan trọng đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự và giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, lao động. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trình tự, thủ tục thực hiện giám đình tư pháp?

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật tại Hội đồng giám định y khoa

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật tại Hội đồng giám định y khoa
Xác định mức độ khuyết tật là thủ tục do chủ thể có thẩm quyền tiến hành dựa theo những phương pháp đặc thù để phân loại dạng tật và mức độ khuyết tật của một người theo các mức độ người khuyết tật nhẹ, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng. Việc tiến hành xác định mức độ khuyết tật