Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục giám định"

thủ tục giám định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục giám định.

Quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

Quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
Luật Minh Khuê chia sẻ tới bạn đọc quy định mới nhất về bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải đồng thời trình bày quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải và các biểu mẫu áp dụng.

Những điểm mới trong quy định của pháp luật về giám định tư pháp

Những điểm mới trong quy định của pháp luật về giám định tư pháp
Ngày 10-6-2020 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp theo đó Luật bổ sung một điều, bốn khoản và bốn điểm; sửa đổi, bổ sung tám điều, 22 khoản và chín điểm với nhiều nội dung mới cơ bản. Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định là gì? Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài

Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định là gì? Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và cung cấp kết quả đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Tìm hiểu thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài.

Giám định công nghệ là gì? Điều kiện, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ

Giám định công nghệ là gì? Điều kiện, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ
Giám định công nghệ là gì? Để được cấp phép hoạt động dịch vụ giám định công nghệ cần đáp ứng điều kiện gì? Thủ tuc, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận để hoạt động loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ này như thế nào? Luật Minh Khuê chia sẻ trong bài viết dưới đây:

Quy định về giám định bảo hiểm như thế nào?

Quy định về giám định bảo hiểm như thế nào?
Giám định bảo hiểm là việc xem xét, căn cứ vào tình trạng, mức độ thiệt hại của đối tượng tham gia bảo hiểm. Bài viết dưới đây sẽ phân tích một số vấn đề liên quan đến nghề giám định bảo hiểm để giúp người đọc hiểu rõ hơn

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 Bổ sung quy định cấp thẻ giám định viên tư pháp

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 Bổ sung quy định cấp thẻ giám định viên tư pháp
Giám định viên tư pháp có thể làm việc tại tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn. Như vây, người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sẽ được cấp thẻ của giám định viên theo quy định của Luật Giám định tư pháp. Vậy, việc cấp thẻ cho những giám định viên tư pháp được uy định như thế nào?

Địa vị pháp lý của giám định tư pháp viên trong tố tụng dân sự.

Địa vị pháp lý của giám định tư pháp viên trong tố tụng dân sự.
Giám định viên tư pháp có địa vị pháp lý độc lập trong tố tụng dân sự, họ là người tham gia tố tụng, là chủ thể có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tố tụng. Vậy, bên canh đó, giám định viên tư pháp có những quyền lợi và nghĩa vụ gì trong hoạt động tố tụng?