Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ tục hoàn thuế"

Thủ tục hoàn thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ tục hoàn thuế.

Mẫu đề nghị hoàn thuế mới nhất năm 2023: Cách đăng ký hoàn thuế?

Mẫu đề nghị hoàn thuế mới nhất năm 2023: Cách đăng ký hoàn thuế?
Hoàn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ? Chính sách thuế hoàn thuế giá trị gia tăng tại Hà Nội ? Hướng dẫn về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng ? Cách xin hoàn thuế do nộp thừa của Văn phòng dự án ? và các vấn đề liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Hoàn thuế là gì? Thủ tục hoàn thuế và các loại thuế được hoàn?

Hoàn thuế là gì? Thủ tục hoàn thuế và các loại thuế được hoàn?
Khái niệm hoàn thuế được hiểu như thế nào ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng và xuất khẩu sản phẩm gia công ? Thủ tục hoàn thuế khung giá sắt nhập khẩu theo hình thức tạm nhập - tái xuất ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) luỹ kế âm liên tục ? ... Sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Khấu trừ, hoàn thuế khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp ? Thủ tục hoàn thuế cho chi nhánh ?

Khấu trừ, hoàn thuế khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp ? Thủ tục hoàn thuế cho chi nhánh ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng khi doanh nghiệp chuyển địa chỉ kinh doanh ? Hoàn thuế giá trị gia tăng khi nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ? Thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng tàu biển bị đắm ? Hoàn thuế giá trị gia tăng với đơn vị kinh doanh vận tải ? sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Chi nhánh hoạt động phụ thuộc có được làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không ?

Chi nhánh hoạt động phụ thuộc có được làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu hàng hóa thanh toán qua ngân hàng ? Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa dịch vụ xuất khẩu ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Thế nào là hành vi trốn thuế ? Có bị ngồi tù do không có tiền nộp thuế không ? Thủ tục hoàn thuế ?

Thế nào là hành vi trốn thuế  ? Có bị ngồi tù do không có tiền nộp thuế không ? Thủ tục hoàn thuế  ?
Thủ tục hoàn thuế sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại ? Điều kiện, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) ? Thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu với doanh nghiệp sản xuất ? Thủ tục hoàn thuế có phải đóng tiền qua Kho bạc Nhà nước ? sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Hướng dẫn mới về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng ? Hoàn thuế khi hàng hóa xuất khẩu bị trả lại ?

Hướng dẫn mới về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng ? Hoàn thuế khi hàng hóa xuất khẩu bị trả lại ?
Quy trình lựa chọn thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam ? Thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng tại Hà Nội ? Hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua thanh toán qua ngân hàng ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được tư vấn cụ thể:

Điều kiện và thủ tục hoàn thuế của dự án đầu tư ? Cách kê khai hoàn thuế dự án đầu tư ?

Điều kiện và thủ tục hoàn thuế của dự án đầu tư ? Cách kê khai hoàn thuế dự án đầu tư ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng tài sản đầu tư như thế nào ? Hướng dẫn hoàn thuế hàng nhập khẩu đường bưu điện sau đó xuất hoàn gốc hoặc chuyển loại hình đầu tư gia công ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện như thế nào ? Hoàn thuế TNCN với người nước ngoài ?

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện như thế nào ? Hoàn thuế TNCN với người nước ngoài ?
Hoàn thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản ? Hoàn thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng ? Thủ tục về quyết toán thuế, hoàn thuế tại cơ quan chi trả thu nhập ? Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, chứng từ khấu trừ thuế TNCN ? sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế mới nhất ?

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế mới nhất ?
Thời điểm cuối năm, kết thúc một năm làm việc, cá nhân cần tổng hợp lại thu nhập một năm của mình, xem đã đến mức phải chịu thuế hay chưa hoặc có số thuế nộp thừa hay không? Việc nộp thuế của cá nhân hàng tháng phụ thuộc vào cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế của cá nhân và nộp vào ngân sách:

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã nộp thừa ? Cách hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ?

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã nộp thừa ? Cách hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ?
Cách hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với dự án ODA ? Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tái nhập khẩu ? Hoàn thuế hóa đơn thuế giá trị gia tăng kê khai quá hạn ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu sản phẩm ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Quy định mới về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ? Hoàn thuế cho chuyên gia nước ngoài ?

Quy định mới về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ? Hoàn thuế cho chuyên gia nước ngoài ?
Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân người nước ngoài chỉ nhận thu nhập NET (thu nhập không bao gồm thuế) ? Quy định nộp bản chụp chứng từ khấu trừ hoàn thuế thu nhập cá nhân ? Chuyên gia nước ngoài nộp hồ sơ hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Có được làm thủ tục hoàn thuế online không ? Hoàn thuế giá trị gia tăng cho cơ sở kinh doanh mới thành lập

Có được làm thủ tục hoàn thuế online không ? Hoàn thuế giá trị gia tăng cho cơ sở kinh doanh mới thành lập
Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa từ chuyển quyền sử dụng đất ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với vận tải quốc tế ? Hoàn thuế giá trị gai tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu ? Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu hàng tái xuất trả lại chủ hàng ? sẽ được luật sư tư vấn cụ thể: