Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ tục hoàn thuế"

Thủ tục hoàn thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ tục hoàn thuế.

Quy định mới về hoàn thuế Giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ?

Quy định mới về hoàn thuế Giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ?
Hướng dẫn khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào ? Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư cùng tỉnh thành phố ? Hoàn thuế giá trị gia tăng với tài khoản không đăng ký Hà Nội ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu ? sẽ được Luật sư tổng hợp tư vấn cụ thể:

Hoàn thuế là gì ? Một số quy định mới về thủ tục hoàn thuế ? Các loại thuế nào thì được hoàn lại ?

Hoàn thuế là gì ? Một số quy định mới về thủ tục hoàn thuế ? Các loại thuế nào thì được hoàn lại ?
Khái niệm hoàn thuế được hiểu như thế nào ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng và xuất khẩu sản phẩm gia công ? Thủ tục hoàn thuế khung giá sắt nhập khẩu theo hình thức tạm nhập - tái xuất ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) luỹ kế âm liên tục ? ... Sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc nhập khẩu ?

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc nhập khẩu ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng sân bay quốc tế Phú Quốc ? Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào phải đáp ứng điều kiện, thủ tục nào ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu ? sẽ được Tổng Cục Thuế tư vấn cụ thể:

Công văn 4479/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo xuất khẩu ủy thác

Công văn 4479/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo xuất khẩu ủy thác
Trả lời công văn số 4182/CT-THNVDT ngày 16/9/2010 của Cục Thuế tỉnh An Giang, công văn số 716/CT-KK &KTT ngày 12/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long và công văn số 5081/CT-TTr1 ngày 29/10/2010 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng ủy thác xuất khẩu gạo qua Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Phân loại kiểm tra hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng ? Thủ tục iểm tra hồ sơ hoàn thuế tại doanh nghiệp

Phân loại kiểm tra hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng ? Thủ tục iểm tra hồ sơ hoàn thuế tại doanh nghiệp
Luật Minh Khuê cung cấp 10 công văn hướng dẫn liên quan đến hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp như: Hồ sơ hoàn thuế khi triển khai hệ thống VNACCS; Hồ sơ hoàn thuế để quản lý giải ngân nguồn vốn ODA không hoàn lại; Cách giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng âm 3 tháng .... cụ thể:

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất ? Các trường hợp hoàn thuế ?

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất ? Các trường hợp hoàn thuế ?
Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng ? Tổ chức phi chính phủ nước ngoài có được hoàn thuế giá trị gia tăng ? Khiếu nại việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp ? Xử lý khi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà không được giải quyết ? sẽ được Tổng Cục Thuế hướng dẫn cụ thể:

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu là bao lâu ? Hồ sơ hoàn thuế hàng xuất khẩu cần những gì ?

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu là bao lâu ?  Hồ sơ hoàn thuế hàng xuất khẩu cần những gì ?
Luật Minh Khuê giới thiệu một số công văn hướng dẫn về hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu với các nội dung cụ thể về: giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành; Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gạo xuất khẩu ủy thác; tờ khai hải quan kết quả kiểm hóa hồ sơ hoàn thuế....

Công ty có phải làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên đã ủy quyền quyết toán thuế và đã nghỉ việc không ?

Công ty có phải làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên đã ủy quyền quyết toán thuế và đã nghỉ việc không ?
Thủ tục thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ? Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân nhận lương Net ? Hoàn thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế TNCN ở đâu ? Quy trình hoàn thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Hoàn thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập thuê ngoài thế nào ? Chính sách hoàn thuế TNCN ?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập thuê ngoài thế nào ? Chính sách hoàn thuế TNCN ?
Chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân tại TP. Hà Nội ? Hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng kiểm tra trước khi hoàn thuế ? Hoàn thuế thu nhập cá nhân khi thu hồi được chứng từ khấu trừ thuế TNCN ? Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mới đăng ký và có mã số thuế TNCN ? sẽ được luật sư tư vấn:

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu mới nhất ? Các trường hợp được xét hoàn thuế nhập khẩu ?

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu mới nhất ? Các trường hợp được xét hoàn thuế nhập khẩu ?
Điều kiện hoàn thuế nhập khẩu xe hai bánh bị truy thu ? Hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu vật tư xuất khẩu ra nước ngoài ​? Hoàn thuế nhập khẩu khi bị nhầm lẫn trong kê khai tính thuế ? Hoàn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng tái xuất trở lại ? sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Các trường hợp không khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân ? Hồ sơ xin hoàn thuế TNCN cần những gì ?

Các trường hợp không khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân ? Hồ sơ xin hoàn thuế TNCN cần những gì ?
Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế ? Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân ? Hướng dẫn ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân ? Hướng dẫn vướng mắc về hoàn thuế TNCN ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện như thế nào ? Hoàn thuế TNCN với người nước ngoài ?

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện như thế nào ? Hoàn thuế TNCN với người nước ngoài ?
Hoàn thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản ? Hoàn thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng ? Thủ tục về quyết toán thuế, hoàn thuế tại cơ quan chi trả thu nhập ? Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, chứng từ khấu trừ thuế TNCN ? sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Hướng dẫn mới về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng ? Hoàn thuế khi hàng hóa xuất khẩu bị trả lại ?

Hướng dẫn mới về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng ? Hoàn thuế khi hàng hóa xuất khẩu bị trả lại ?
Quy trình lựa chọn thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam ? Thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng tại Hà Nội ? Hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua thanh toán qua ngân hàng ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được tư vấn cụ thể: