Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục kiểm toán"

thủ tục kiểm toán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục kiểm toán.

Kiểm toán rủ ro là gì? Nội dung của thủ tục kiểm toán rủi ro?

Kiểm toán rủ ro là gì? Nội dung của thủ tục kiểm toán rủi ro?
Rủi ro kiểm toán được hiểu là rủi ro mà báo cáo tài chính có sai sót trọng yếu mặc dù ý kiến ​​kiểm toán khẳng định rằng báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu nào. Rủi ro kiểm toán có thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với công ty kế toán công được chứng nhận thực hiện công việc kiểm toán.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng