Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục làm sổ đỏ"

thủ tục làm sổ đỏ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục làm sổ đỏ.

Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ mới nhất 2020, Hướng dẫn viết đơn làm sổ đỏ

Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ mới nhất 2020, Hướng dẫn viết đơn làm sổ đỏ
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (gọi tắt: Đơn đề nghị cấp sổ đỏ) là một trong những tài liệu, thành phần của thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu cho tổ chức cá nhân. Giới thiệu toàn văn cấp sổ đỏ lần đầu:

Đảm bảo những điều kiện nào thì được cấp sổ đỏ ?

Đảm bảo những điều kiện nào thì được cấp sổ đỏ ?
Điều kiện cấp sổ đỏ là gì ? Phải làm gì để được cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện nay. Luật Minh Khuê giải đáp những thắc mắc liên quan đến thủ tục xin cấp sổ đỏ và những vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc cấp sổ đỏ:

Các loại phí phải nộp khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất ?

Các loại phí phải nộp khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất ?
Các loại phí, chi phí, thuế phải nộp khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất, tặng cho, thừa kế. Các vấn đề pháp lý liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp các quy định của pháp luật mới nhấtvề mua bán đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai:

Thủ tục xin vấn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Thủ tục xin vấn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?
Gia đình em hiện đang canh tác trên thửa đất mua lúc trước có diện tích 17953m2 được làm bằng giấy tay. Sau nay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1996 có diện tích là 17034m2. Gia đình thấy có sự chênh lệch nên định đi đổi lại giấy chứng nhận sử dụng đất theo như diện tích ban đầu đã mua. Nhưng chủ đất canh tác liền kề đang tranh chấp và kiếm chuyện với gia đình em nên trụ ranh của một đầu đất đã bị mất chưa cắm lại được.

Khi làm sổ đỏ cần phải đóng các loại thuế, phí gì?

Khi làm sổ đỏ cần phải đóng các loại thuế, phí gì?
Mức thuế phải nộp cho nhà nước khi tiến hành thủ tục xin cấp sổ đỏ, làm sổ đỏ của người dân ? Luật Minh Khuê tư vấn các loại thuế, phí phải đóng khi tiến hành thủ tục xin cấp sổ đỏ và các vấn đề pháp lý liên quan:

Làm sổ đỏ cho đất thừa kế không có di chúc như thế nào?

Làm sổ đỏ cho đất thừa kế không có di chúc như thế nào?
Đối với đất đai được hưởng thừa kế của Ông, Bà hoặc Cha Mẹ thì thủ tục làm sổ đỏ thực hiện thế nào ? Cần những giấy tờ pháp lý gì để có thể đứng tên trên sổ đỏ và các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động cấp sổ đỏ sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp trực tuyến: