Luat Minh Khue

thủ tục lập hóa đơn

thủ tục lập hóa đơn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục lập hóa đơn

Tư vấn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ ?

Tư vấn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Theo Điểm 2.5, Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính) hướng dẫn Trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau: