Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục lập hóa đơn"

thủ tục lập hóa đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục lập hóa đơn.

Tư vấn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ ?

Tư vấn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Theo Điểm 2.5, Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính) hướng dẫn Trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau: