Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục mời thầu"

thủ tục mời thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục mời thầu.

Tiêu chuẩn để tham gia các gói thầu và cung cấp dịch vụ?

Tiêu chuẩn để tham gia các gói thầu và cung cấp dịch vụ?
Thưa Luật sư: Tôi là nhân viên trong một doanh nghiệp nhà nước A(Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước), nay thành lập Công ty riêng B để kinh doanh (tôi làm Phó Giám Đốc, còn người nhà tôi làm Giám Đốc) Công ty B của tôi có được tham gia đấu thầu, hoặc nhận chỉ định thầu của doanh nghiệp A hay không?Tôi có vi phạm vào điều luật nào không? Xin chân thành cảm ơn!