Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục mua bán doanh nghiệp"

thủ tục mua bán doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục mua bán doanh nghiệp.

Chuyển nhượng cổ phần cho doanh nghiệp nước ngoài ?

Chuyển nhượng cổ phần cho doanh nghiệp nước ngoài ?
Xin chào Luật Minh Khuê. Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: DN mình vừa đổi loại hình doanh nghiệp từ TNHH 2 thành viên trở lên (100% vốn nc ngoài) sang Cổ phần với tỉ lệ vốn góp (mình là A 90%, ông B 7%, ông C (người nước ngoài) 3%.)