Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục nhập khẩu nơi có đất"

thủ tục nhập khẩu nơi có đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục nhập khẩu nơi có đất.

Thủ tục đo đạc đất?

<strong>Thủ</strong> <strong>tục</strong> đo đạc <strong>đất</strong>?
Thưa luật sư! Cháu trường hợp này xin luật sư tư vấn giúp: Nguyên là khu đất nhà cháu 2 phần