Luat Minh Khue

thủ tục nhập sổ hộ khẩu

thủ tục nhập sổ hộ khẩu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục nhập sổ hộ khẩu

Tư vấn về thủ tục tách sổ hộ khẩu

 Tư vấn về thủ tục tách sổ hộ khẩu
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em lấy chồng năm 2011 nhưng chưa tách sổ hộ khẩu với hộ bố mẹ đẻ để nhập vào sổ hộ khẩu của nhà chồng.