Luat Minh Khue

thủ tục nộp thuế doanh nghiệp

thủ tục nộp thuế doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục nộp thuế doanh nghiệp

Thủ tục kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng?

Thủ tục kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Hàng hóa của công ty em thuộc khoản 23 điều 4 của thông tư 209/2013/TT-BTC (đối tượng không chịu thuế GTGT) thì có phải kê khai , nộp thuế không?