Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục phá sản"

thủ tục phá sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục phá sản.

Thủ tục thanh lý tài sản theo quy định pháp luật

Thủ tục thanh lý tài sản theo quy định pháp luật
Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, nợ nần khó khăn, để thoát khỏi tình trạng này pháp luật đã quy định về tình tự thủ tục hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp tránh nguy cơ phá sản.Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề trên

Hậu quả pháp lý của quyết định mở thủ tục phá sản

Hậu quả pháp lý của quyết định mở thủ tục phá sản
Dưới góc độ pháp lý, phá sản là hiện tượng con nợ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền (thường là Toà án) tuyên bố phá sản và phân chia tài sản còn lại của con nợ cho các chủ nợ theo thủ tục pháp luật quy định.

Phục hồi hoạt động kinh doanh là gì? Thủ tục thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Phục hồi hoạt động kinh doanh là gì? Thủ tục thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
Phục hồi hoạt động kinh doanh là nội dung thể hiện quan điểm tiến bộ, tính nhân đạo của pháp luật phá sản hiện đại đối với doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Vậy điều kiện để được áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh là gì? Luật Minh Khuê chia sẻ trong bài viết dưới đây:

Quy định chung về thủ tục phá sản hiện nay

Quy định chung về thủ tục phá sản hiện nay
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, phá sản đã trở thành một xu thế tất yếu của quá trình cạnh tranh, kéo theo những hậu quả kinh tế - xã hội nhất định mà trược tiếp nhất là ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của các chủ nợ, bản thân doanh nghiệp mắc nợ và những người làm công.

Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc phá sản của Doanh nghiệp.

Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc phá sản của Doanh nghiệp.
Phá sản là tình trạng một công ty hay xí nghiệp khó khăn về tài chính, bị thua lỗ hoặc thanh lý xí nghiệp không đảm bảo đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn. Vậy khi doanh nghiệp không còn khả năng trả nợ, Pháp luật quy định ra sao về việc mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp?

Quy định về quản tài viên Việt Nam và một số nước trên thế giới có gì khác biệt? Đề xuất hoàn thiện pháp luật về quản tài viên

Quy định về quản tài viên Việt Nam và một số nước trên thế giới có gì khác biệt? Đề xuất hoàn thiện pháp luật về quản tài viên
Quản tài viên là một chức danh mới được ghị nhận trong luật phá sản năm 2014. Song những quy định về quản tài viên đến nay vẫn còn những vấn đề chưa chặt chẽ và đúng với bản chất của chức danh này. Bài viết sau đây sẽ nhìn nhận quản tài viên theo quy định Việt Nam và quy định tại 1 số nước khác.

Ngân hàng yếu kém là gì? Quy định pháp luật về xử lý ngân hàng yếu kém?

Ngân hàng yếu kém là gì? Quy định pháp luật về xử lý ngân hàng yếu kém?
Có thể hiểu sự “yếu kém” của ngân hàng là kinh doanh thua lỗ, mất vốn và khả năng quản lý kém của người quản lý, điều hành. Sự tồn tại các ngân hàng “yếu kém” nếu không xử lý kịp thời sẽ là nguyên nhân gây sụp đổ hệ thống tài chính của nền kinh tế. Tìm hiểu cụ thể trong bài viết say đây:

Công ty bị phá sản giải quyết quyền lợi cho nhân viên như thế nào?

Công ty bị phá sản giải quyết quyền lợi cho nhân viên như thế nào?
Do ảnh hưởng của dịch bênh Covid 19 nhiều doanh nghiệp đã rơi vào tình cảnh vỡ nợ, phá sản. Người lao động đã bị giảm thu nhập nay lại còn mất việc. Cùng với đó là những lo lắng liệu quyền lợi có được giải quyết thoả đáng hay không. Bài viết dưới đây sẽ là câu trả lời cho lo lắng của người lao động.

Trình tự giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Trình tự giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Việc tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp phải thực hiện theo một quy trình tố tụng chặt chẽ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Vậy, trình tự tiến hành phá sản một doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Tuyên bố phá sản là gì ? Phân biệt phá sản với giải thể

Tuyên bố phá sản là gì ? Phân biệt phá sản với giải thể
Tuyên bố phá sản là phán quyết của toà án có thẩm quyền về việc xoá bỏ một doanh nghiệp bị thua lỗ đến mức không thể thanh toán được các khoản nợ đến hạn mặc dù đã sử dụng các biện pháp cần thiết mà vẫn không thể khắc phục được và từ đó đưa ra các biện pháp xử lý tài sản thích hợp.

Tình trạng phá sản là gì ? Phá sản theo thủ tục rút gọn

Tình trạng phá sản là gì ? Phá sản theo thủ tục rút gọn
Tình trạng phá sản là tình trạng một doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu. Vậy, việc phá sản thực hiện như thế nào ? Quy trình phá sản trong một số trường hợp đặc biệt ? Sẽ được bài viết phân tích cụ thể:

Phân chia tài sản phá sản như thế nào theo quy định pháp luật?

Phân chia tài sản phá sản như thế nào theo quy định pháp luật?
Phân chia tài sản phá sản là việc trả các khoản nợ của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản cho các chủ nợ theo thứ tự ưu tiên được quy định tại Luật phá sản. Việc phân chia tài sản được tiến hành sau khi đã bóc tách, làm rõ trị giá tài sản còn lại của doanh nghiệp.