Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục phá sản hợp tác xã"

thủ tục phá sản hợp tác xã | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục phá sản hợp tác xã.

Tư vấn thủ tục phá sản Hợp tác xã ?

Tư vấn thủ tục phá sản Hợp tác xã ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Cho hỏi khi Hợp tác xã phá sản, thì tài sản không chia sẽ giao lại cho chính quyền địa phương, nhưng chính quyền địa phương là cấp xã hay cấp huyện.