Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục pháp lí"

thủ tục pháp lí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục pháp lí.

Tư vấn thành lập mô hình "vườn ươm doanh nghiệp" ? điều kiện thành lập mô hình này ?

Tư vấn thành lập mô hình "vườn ươm doanh nghiệp" ? điều kiện thành lập mô hình này ?
Xin chào luật Minh Khuê, Tôi hiện đang làm trong cơ quan báo chí. Cơ quan tôi muốn thành lập một vườn ươm doanh nghiệp để hỗ trợ cho các startup thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ giải quyết các vấn đề khác. Có thể cho mình biết các thủ tục pháp lý để thành lập vườn ươm phải thỏa mãn điều kiện gì không? Trân trọng cảm ơn

Điều kiện thành lập mô hình "vườn ươm doanh nghiệp"?

Điều kiện thành lập mô hình "vườn ươm doanh nghiệp"?
Thưa luật sư! Tôi hiện đang làm trong cơ quan báo chí. Cơ quan tôi muốn thành lập một vườn ươm doanh nghiệp để hỗ trợ cho các startup thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ giải quyết các vấn đề khác. Có thể cho mình biết các thủ tục pháp lý để thành lập vườn ươm phải thỏa mãn điều kiện gì không? Trân trọng cảm ơn