Luat Minh Khue

thủ tục sáp nhập

thủ tục sáp nhập - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục sáp nhập

Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp ?

Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp ?
Xin chào luật Minh khuê. Hiện nay công ty tôi(Công ty TNHH MTV) đang có kế hoạch sáp nhập một công ty con được thành lập từ năm 2010( là công ty cổ phần) công ty mẹ chiếm 80% cổ phần.