Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục sơ thẩm"

thủ tục sơ thẩm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục sơ thẩm.

Tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất; dân sự ?

Tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất; dân sự ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Gia đình em có bán 1000m2 đất, bên bán có trả trứơc 600m2 thôi, sau đó mâu thuẫn gia đình em ko bán nữa, ra tòa thì tòa án tỉnh Lâm Đồng đã cho quyết định cho nhà em lấy lại đất sau khi đôi bên đã đóng phạt.