Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục tạm dừng"

thủ tục tạm dừng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục tạm dừng.

Thủ tục tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp?

Thủ tục tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp?
Doanh nghiệp do tôi làm đại diẹn theo pháp luật hiện đang gặp khó khăn chưa thể khác phục được do đó tôi xin được tư vấn và hướng dẫn về hồ sơ tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp từ thời điểm này, rất mong được sự giúp đỡ và tư vấn của luật sư./.