Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục tiến hành"

thủ tục tiến hành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục tiến hành.

Trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải tại cơ sở

Trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải tại cơ sở
Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải tại cơ sở.

Trình tự, thủ tục tiến hành cưỡng chế thu hồi đất như thế nào ? Quy định về tái định cư ?

Trình tự, thủ tục tiến hành cưỡng chế thu hồi đất như thế nào ? Quy định về tái định cư ?
Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với những trường hợp nào ? Thu hồi đất trong trường hợp nào thì không được nhà nước bồi thường ? Đất nhà nước cho mượn để làm nhà ở, khi bị thu hồi có được cấp đất tái định cư không ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Tư vấn về thủ tục tiến hành khiếu nại của doanh nghiệp ?

Tư vấn về thủ tục tiến hành khiếu nại của doanh nghiệp ?
Kính gửi Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về các vấn đề: Doanh nghiệp muốn khiếu kiện UBND xã thì làm như thế nào? 2. Đơn khiếu kiện gửi cơ quan nào để được giải quyết sớm nhất? 3. Có nên thông tin cho báo, đài biết về vụ việc hay không? 4. Doanh nghiệp muốn thuê luật sư đại diện thì phí luật sư là bao nhiêu?

Chất vấn tại Quốc hội và thủ tục tiến hành

Chất vấn tại Quốc hội và thủ tục tiến hành
Chất vấn (interpellation), theo định nghĩa của từ điển Webster’s 1913 Dictionary là yêu cầu quan chức giải thích hoạt động, hành động của mình; là những câu hỏi buộc phải trả lời. Còn từ điển mạng (WordNet Dictionary) giải thích đó là quy trình trong nghị viện nhiều nước nhằm yêu cầu Chính phủ giải thích một động thái hoặc chính sách của mình.