Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ tục tố tụng" - Trang 2

Thủ tục tố tụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ tục tố tụng.

Sự cần thiết của việc xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn ở Việt Nam?

Sự cần thiết của việc xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn ở Việt Nam?
Một cơ sở thực tiễn trong việc thúc đẩy việc xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn hiện nay là thủ tục tố tụng dân sự không phải thủ tục mới mà đã xuất hiện trong hệ thống pháp luật của Việt Nam trước đây và nhiều nước trên thế giới. Vì vậy việc xây dựng thủ tục rút gọn là phù hợp.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi theo BLTTHS 2015

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi theo BLTTHS 2015
Người dưới 18 tuổi là đối tượng luôn được bảo vệ, đặc biệt là trong tố tụng hình sự. BLTTHS 2015 có một chương riêng quy định về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong thủ tục tố tụng đối với đối tượng này