Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục từ bỏ container hàng"

thủ tục từ bỏ container hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục từ bỏ container hàng.

Tư vấn từ bỏ container hàng?

Tư vấn từ bỏ container hàng?
Thưa Luật sư: Vào tháng 09/2015, bên Công ty có xuất bán 1 container hàng Bột tôm cho khách hàng ở Nhật Bản tên A, nhưng giao hàng ở Ấn Độ và người nhận hàng là một công ty ở Ấn Độ tên B (Có ghi rõ trên phụ lục hợp đồng). Sau khi hàng đến Ấn Độ thì bên A thông báo lại là bên B không thể nhận hàng, và lô hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty em.