Luat Minh Khue

thủ tục tuyên bố mất tích

thủ tục tuyên bố mất tích - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục tuyên bố mất tích

Thủ tục tuyên bố mất tích ?

Thủ tục tuyên bố mất tích ?
Ông bà ngoại của em mất tích đã lâu từ khi mẹ em còn nhỏ. Mẹ em cũng đã mất, nay em muốn làm cam kết ông bà đã mất trước giải phóng nhưng không ở đâu chứng đơn cam kết đó nữa.