Luat Minh Khue

thủ tục tuyên bố mất tích

thủ tục tuyên bố mất tích - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục tuyên bố mất tích

Trình tự, thủ tục trình báo một người mất tích tại Tòa án ?

Trình tự, thủ tục trình báo một người mất tích tại Tòa án ?
Xin chào Luật Minh Khuê ! Em muốn hỏi về vấn đề trình báo người mất tích, bạn em bỏ nhà đi đến giờ là qua 72 tiếng, gia đình nói là đã trình báo công an nhưng đến giờ vẫn không thấy công an vào cuộc điều tra. Gia đình hoàn toàn không liên lạc được và cũng không biết thông tin về bạn ấy.

Thủ tục tuyên bố mất tích ?

Thủ tục tuyên bố mất tích ?
Ông bà ngoại của em mất tích đã lâu từ khi mẹ em còn nhỏ. Mẹ em cũng đã mất, nay em muốn làm cam kết ông bà đã mất trước giải phóng nhưng không ở đâu chứng đơn cam kết đó nữa.