Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục và điều kiện thành lập"

thủ tục và điều kiện thành lập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục và điều kiện thành lập.

Tư vấn về việc lập tổng đài dịch vụ ?

Tư vấn về việc lập tổng đài dịch vụ ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em muốn tạo một tổng đài dịch vụ thì em cần phải làm những gì ? Có cần thủ tục gì không ? Em cần liên hệ với ai ? Và em có được quyền ăn chia phần trăm (%) với tổng đài không ?