Luat Minh Khue

thủ tục và hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản

thủ tục và hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục và hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản

Tư vấn chế độ cho giáo viên khi nghỉ việc?

Tư vấn chế độ cho giáo viên khi nghỉ việc?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Ở đơn vị em có 01 trường hợp: cô A là 01 giáo viên biên chế được tuyển dụng từ ngày 01/10/1994 và bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội, đến 01/01/2009 tham gia đóng BHTN đến nay.