Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thu Tuc Xay Dung Cong Trinh Ton Giao"

Thu Tuc Xay Dung Cong Trinh Ton Giao | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thu Tuc Xay Dung Cong Trinh Ton Giao.

Đinh chi cong viec

Đinh chi <strong>cong</strong> viec
không giao việc cho tôi. Ông ta cũng là nhân viên như tôi. Vậy theo luật lao động ông ta có vi phạm gì