Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục xin giấy phép cho thuê lại lao động"

thủ tục xin giấy phép cho thuê lại lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục xin giấy phép cho thuê lại lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động ?

Hoạt động cho thuê lại lao động ?
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo về việc luật hóa cho thuê lại lao động. Theo đó, ILO Việt Nam cho biết, Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ 1-5-2013 sẽ luật hóa hoạt động cho thuê lại lao động, hay lao động phái cử.