Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục xin miễn thuế"

thủ tục xin miễn thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục xin miễn thuế.

Điều kiện để doanh nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất hàng năm là gì ?

Điều kiện để doanh nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất hàng năm là gì ?
Xin chào Công ty Luật Minh Khuê! Tổng công ty CP Dệt May Tđược nhà nước cấp khu đất 24 ha tại Khu công nghiệp Hòa Xá tỉnh Nam Định năm 2006 ( vì nằm trong danh mục các Doanh nghiệp ô nhiểm phải di dời). Đến nay Dự án di dời của Tổng công ty vẫn đang quá trình thực hiện( di dời 20%). Hợp đồng thuê đất giá 2,3 tỷ đồng/ 1 năm.