Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thu Tuc Xu Phat"

Thu Tuc Xu Phat | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thu Tuc Xu Phat.

Loại bỏ hay duy trì hình phat tử hình

Loại bỏ hay duy trì hình <strong>phat</strong> tử hình
Hình phạt tử hình được áp dụng trong luật từ rất xa xưa. Chúng ta có thể tìm thấy tử hình được quy định trong Bộ luật Hâm-mu-ra-bi (Hammurabi) của Ba-by-lông (Babylon, khoảng 1750 TrCN)...