Luat Minh Khue

thủ tục xuất nhập khẩu

thủ tục xuất nhập khẩu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục xuất nhập khẩu

Tư vấn đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

Tư vấn đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp ?
Thưa luật sư, Doanh nghiệp chúng tôi dự định sẽ nhập khẩu một số mặt hàng và cần phải có giấy phép đăng ký là doanh nghiệp được xuất nhập khẩu (XNK). Tôi về công tác tại doanh nghiệp hiện tại chưa lâu, đã nhận bàn giao các giấy tờ của công ty nhưng trong đó không thấy có giấy đăng ký này.