Luat Minh Khue

thuật ngữ xây dựng

thuật ngữ xây dựng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuật ngữ xây dựng

Thuật ngữ về bê tông, xi măng, xây dựng A - Z

Thuật ngữ về bê tông, xi măng, xây dựng A - Z
Phần 1 : A→ B admixture, accelerating—phụ gia ninh kết nhanh là phụ gia làm tăng mức độ thủy hóa của xi măng và do đó làm ngắn đi thời gian ninh kết, tăng tốc độ phát triển cường độ hoặc cả hai.