Luật sư tư vấn về chủ đề "Thừa hưởng tài sản do bố mẹ để lại"

Thừa hưởng tài sản do bố mẹ để lại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thừa hưởng tài sản do bố mẹ để lại.

Không có hộ khẩu trong gia đình có được quyền hưởng di sản thừa kế không?

Không có hộ khẩu trong gia đình có được quyền hưởng di sản thừa kế không?
Xin chào Luật sư minh Khuê! Tôi có một vấn đề về đất đai xin Luật sư tư vấn hộ: Chúng tôi đã đi làm việc nhà nước không có hộ khẩu tại địa phương. Năm 1997 trong hộ khẩu của gia đình có 4 người gồm bố, mẹ tôi và 2 người em, được nhà nước cấp 1,2 ha đất để trồng cây cao su, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Bố tôi. Năm 2017 bố tôi mất không để lại di chúc nên chúng tôi muốn mẹ tôi bán lại miếng đất đó để sinh sống những ngày cuối đời xong có 1 thành viên trong gia đình không chấp thuận mà đòi phải chia phần đất trong đó