Luật sư tư vấn về chủ đề "thừa phát mại"

thừa phát mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thừa phát mại.

Chông chênh đường thi hành án

Chông chênh đường thi hành án
Bước chân vào trụ sở phòng thi hành án thành phố Hà Nội ai cũng phải nhìn thấy dòng chữ to đậm nét trên tường: "Các bản án và quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng".