Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thuật ngữ kinh tế"

thuật ngữ kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuật ngữ kinh tế.

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (A-B)

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (A-B)
Nhiều thuật ngữ dưới đây dựa trên tài liệu chuẩn nội bộ và danh mục các định nghĩa của tờ Wall Street Journal. Các định nghĩa khác được chọn từ cuốn Hướng dẫn viết tin kinh tế Columbia Knight-Bagehot, do Pamela Hollie Kluge biên soạn.