Luat Minh Khue

thuật ngữ kinh tế

thuật ngữ kinh tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuật ngữ kinh tế

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (A-B)

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (A-B)
Nhiều thuật ngữ dưới đây dựa trên tài liệu chuẩn nội bộ và danh mục các định nghĩa của tờ Wall Street Journal. Các định nghĩa khác được chọn từ cuốn Hướng dẫn viết tin kinh tế Columbia Knight-Bagehot, do Pamela Hollie Kluge biên soạn.