Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thực hiện chính sách"

thực hiện chính sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thực hiện chính sách.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội
Chính sách xã hội không chỉ nhằm vào giải quyết các hậu quả của các vấn đề xã hội mà nó là công cụ quản lý vĩ mô, có vai trò kích thích, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Bài viết dưới đây thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội:

Một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội

Một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội
Chính sách xã hội được hiểu là bộ phận cấu thành chính sách chung của đảng hay chính quyền nhà nước trong việc giải quyết và quản lý các vấn đề xã hội bên cạnh các vấn đề chính trị, kinh tế. Bài viết dưới đây, trình bày một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội.

Các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách xã hội

Các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách xã hội
Chính sách là những quy định, quyết định đã được thể chế hóa bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm điều chỉnh những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra, thực hiện những mục tiêu đã được xác định.

Những chính sách và nguồn lực xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên

Những chính sách và nguồn lực xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên
Dựa trên tinh thần của Hiến pháp 2013, Luật Thanh niên 2020 đã quy định cụ thể chính sách của Nhà nước đối với thanh niên tương ứng với các quyền, nghĩa vụ đặc trưng của thanh niên. Vậy những chính sách và nguồn lực xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên bao gồm những gì?

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội trong toàn ngành bao gồm cả bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ. Xác định mức lãi suất bình quân trong năm của hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội và thông báo cho Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Phân tích nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em

Phân tích nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em...

Vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội

Vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội
An sinh xã hội là hệ thống các chính sách do Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm bảo đảm cho mọi người dân ít nhất có được mức tối thiểu về thu nhập, có cơ hội tiếp cận ở mức tối thiểu về các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin,...

Tư vấn hướng dẫn thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa ?

Tư vấn hướng dẫn thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Gia đình tôi muốn được dồn điền đổi thửa với các hộ dân trong cùng xã thì phải làm thế nào ? Với mục đích chính là để dễ dàng sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi cần phải làm đơn như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn. Người gửi: Đ.C

Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động

Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư dưới đây hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động trong công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hoá theo quy định tại Nghị định số 109 của Chính phủ.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng