Luật sư tư vấn về chủ đề "thực hiện dự án" - Trang 5

thực hiện dự án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thực hiện dự án.

Thông tư số 78/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn thực hiện Dự án Khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010

Thông tư số 78/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn thực hiện Dự án Khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010
Hướng dẫn thực hiện Dự án Khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010

THÔNG TƯ số 31/2012/TT-BKHCN Hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

THÔNG TƯ số 31/2012/TT-BKHCN Hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
THÔNG TƯ số 31/2012/TT-BKHCN Hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

Thông tư số 171/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 171/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án thí điểm
tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch
 Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định 
số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức  thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiệ

Thông tư số 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động
 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; 
một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức
 thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng 
- Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiệ
Quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; ...

Quyết định số 2822/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai : Về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng đường vào Trường Tiểu học Phan Bội Châutại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa

Quyết định số 2822/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai : Về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng đường vào Trường Tiểu học Phan Bội Châutại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa
Về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng đường vào Trường Tiểu học Phan Bội Châutại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa

Quyết định số 599/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 599/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thanh hóa

Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới; Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 2484/VPCP-HTQT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Văn ...

Quyết định số 211/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Giang : Ban hành Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quyết định số 211/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Giang : Ban hành Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ban hành Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang