Luat Minh Khue

thực tế pháp lý

thực tế pháp lý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thực tế pháp lý

Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Nhìn từ thực tế

Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Nhìn từ thực tế
Năm 2006, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp 5.391 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (khiếu kiện) với 3.045 vụ, việc. Năm 2007 đón tiếp 7.170 lượt người với 3.173 vụ, việc.