Luật sư tư vấn về chủ đề "Thực trạng công nghiệp phụ trợ"

Thực trạng công nghiệp phụ trợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thực trạng công nghiệp phụ trợ.

Công nghiệp phụ trợ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

Công nghiệp phụ trợ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển
Những năm gần đây ở Việt Nam, các phương tiện truyền thông nhắc nhiều đến thuật ngữ “ công nghiệp phụ trợ” (CNPT). Đây là thuật ngữ khá mới mẻ với nhiều người. Trên thực tế, CNPT có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp chính, đặc biệt là công nghiệp lắp ráp như ô tô, xe máy, điện tử vv..CNPT được ví như chân núi, còn các ngành công nghiệp chính là thân núi và đỉnh núi, thân núi có vững chắc mới giúp thân núi và đỉnh núi “bền vững”. Tuy nhiên, nền CNPT V