Luat Minh Khue

thuế thu nhập cá nhân

thuế thu nhập cá nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân
Thưa luật sư: Tôi có hợp đồng mua bán với một đơn vị A. Giá mà đơn vị A trả cho tôi là đơn vị A đã thực hiện đầy đủ các loại thuế đối với nhà nước trong đó có cả thuế thu nhập cao bất thường của tôi.

Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân ?

Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân ?
Xin luật sư hướng dẫn giúp trường hợp sau : Doanh nghiệp tư nhân mua vật tư sửa chữa và thuê nhân công ngoài , nhưng không ký hợp đồng vì làm xong việc thì tính công là 6.500.000đ

Mức thuế khoán, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân áp đối với hộ kinh doanh cá thể?

Mức thuế khoán, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân áp đối với hộ kinh doanh cá thể?
Thưa luật sư, Tôi xin nêu câu hỏi, mong Quý Anh chị tư vấn giúp: Nhà tôi có 6 Phòng trọ Mỗi phòng 1 Tháng Thu 500.000đ, Hàng tháng tổng thu là 3.000.000đ. Hàng Tháng Tôi Phải trả lãi vay Ngân Hàng xây phòng trọ là: 1.100.000đ/ Tháng. Tôi thuê người quản lý: 400.000đ/Tháng; Sửa chữa điện nước+Công Khoảng 100.000đ/Tháng; Thuế đất: 150.000đ/ Tháng; Khấu Hao Tài sản 10 Năm Mỗi tháng là 850.000đ; So Sánh thu chi: Mỗi tháng lãi: 700.000đ.