Luat Minh Khue

thuế chuyển mục đích

thuế chuyển mục đích - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuế chuyển mục đích

Con rể không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất ?

Con rể không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Vợ chồng tôi được cha mẹ vợ chuyển nhượng quyền sử dụng 200 m2 đất. Xin cho biết khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chúng tôi có phải nộp thuế không? Nếu có, thuế suất là bao nhiêu? (Nguyễn Thành, Nam Định)