Luat Minh Khue

thuế chuyển mục đích sử dụng đất

thuế chuyển mục đích sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuế chuyển mục đích sử dụng đất

Xây nhà trên đất vườn có phải nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất không?

Xây nhà trên đất vườn có phải nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất không?
Thưa luật sư, Bố mẹ tôi có 01 mảnh đất diện tích 300m2 sử dụng từ năm 1988, đến năm 2002 thì có đăng ký tại sổ địa chính của xã mang tên bố tôi với loại đất là đất vườn, nhưng vì có tranh chấp với công ty A nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cả thôn của tôi có hơn 20 hộ nhưng tất cả đất của các hộ này đều nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty A).