Luat Minh Khue

thuế chuyển quyền sở hữu

thuế chuyển quyền sở hữu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuế chuyển quyền sở hữu

Thuế chuyển giao quyền sở hữu tài sản ?

Thuế chuyển giao quyền sở hữu tài sản ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Hiện nay Công ty của tôi có hợp đồng bán hàng cho Công ty A, hàng đã giao xong nhưng phía Công ty A mất khả năng thanh toán đủ cho Công ty chúng tôi. Nên phía Công ty A tiến hành chuyển giao 1 lô đất và tài sản gắn liền với đất cho Công ty chúng tôi.